Usuari / Contrasenya
Només disponible pel personal que treballa a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Usuari
Contrasenya
L'usuari del portal segueix l'estructura (uxxxxx), on xxxxx és el vostre número d'identificació de nòmines omplint amb 0 a l'esquerra